EZQUERRA GARCIA, CARLES ALBERT

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: MATEMÀTICA
Adreça electrònica: carles.ezquerra@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Educació Primària - UdL 1 NUMERACIÓ, CÀLCUL I MESURA
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 1 NUMERACIÓ, CÀLCUL I MESURA
Grau en Educació Primària - UdL 2 ESPAI I FORMA
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 2 NUMERACIÓ, CÀLCUL I MESURA
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 2 ESPAI I FORMA
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 3 ESPAI I FORMA
Grau en Educació Primària - UdL 4 INDAGACIÓ I ACTUALITAT CIENTÍFICA
Grau en Educació Primària - UdL 4 PRÀCTIQUES III
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 INDAGACIÓ I ACTUALITAT CIENTÍFICA
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 PRÀCTIQUES III
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 INDAGACIÓ I ACTUALITAT CIENTÍFICA
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 PRÀCTIQUES III