GARZÓN MORROS, ROSA MARIA

Categoria: SUBSTITUT 1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: PSICOLOGIA, SOCIOLOGIA I TREBALL SOCIAL
Adreça electrònica: rosa.garzon@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Educació Primària - UdL 1 FAMÍLIA I ESCOLA
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 1 FAMÍLIA I ESCOLA
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 1 FAMÍLIA I ESCOLA
Grau en Educació Primària - UdL 2 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 2 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Grau en Educació Infantil - UdL 3 ESTRATÈGIES DIDÀCTIQUES PER A L'EDUCACIÓ INCLUSIVA
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 3 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 3 ESTRATÈGIES DIDÀCTIQUES PER A L'EDUCACIÓ INCLUSIVA
Grau en Psicologia - UdL 4 DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRIMERENCA
Grau en Educació Primària - UdL 4 PRÀCTIQUES III
Grau en Educació Primària - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 PRÀCTIQUES III
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 PRÀCTIQUES III
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 TREBALL DE FI DE GRAU