LLADÓS PUIG, JÚLIA

Categoria: SUBSTITUT 1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ
Adreça electrònica:

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Formació del Professorat de Secundària i Batx., FP i Idiomes - UdL 1 APRENENTATGE I ENSENYAMENT DE LES LLENGÜES ESTRANGERES (ANGLÈS)
Grau en Educació Primària - UdL 2 DIDÀCTICA DE LA LLENGUA EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Grau en Educació Primària - UdL 2 INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA ANGLESA I LA SEVA DIDÀCTICA
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 2 DIDÀCTICA DE LA LLENGUA EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 2 INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA ANGLESA I LA SEVA DIDÀCTICA
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 3 DIDÀCTICA DE LA LLENGUA EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 3 INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA ANGLESA I LA SEVA DIDÀCTICA