AMADO CODONY, ANNA

Categoria: LECTOR/A
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: PSICOLOGIA, SOCIOLOGIA I TREBALL SOCIAL
Adreça electrònica: anna.amado@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Psicologia General Sanitària - UdL 1 AVALUACIÓ, DIAGNÒSTIC I INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA EN LA VELLESA
Grau en Educació Primària - UdL 1 PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT
Doble titulació: MU en Psicologia General Sanitària i MU en Neuropsicologia 1 AVALUACIÓ, DIAGNÒSTIC I INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA EN LA VELLESA
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 1 PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT
Grau en Educació Primària - UdL 2 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 2 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Grau en Psicologia - UdL 3 INTERVENCIÓ EN DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 3 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT