AGUILAR LAVILLA, BERTA

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ
Adreça electrònica: berta.aguilar@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Educació Infantil - UdL 1 MÚSICA EN L'EDUCACIÓ INFANTIL
Grau en Educació Primària - UdL 3 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ RÍTMICA I LA DANSA
Grau en Educació Infantil - UdL 3 PROJECTES ARTÍSTICS INTEGRATS
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 3 PROJECTES ARTÍSTICS INTEGRATS
Grau en Educació Primària - UdL 4 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ MUSICAL II
Grau en Educació Primària - UdL 4 PRÀCTIQUES III
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 4 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ RÍTMICA I LA DANSA
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ MUSICAL II
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 PRÀCTIQUES III
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ MUSICAL II
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 PRÀCTIQUES III