SALAT TORRES, JULIA

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: MATEMÀTICA
Adreça electrònica: julia.salat@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Educació Primària - UdL 1 NUMERACIÓ, CÀLCUL I MESURA
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 1 NUMERACIÓ, CÀLCUL I MESURA
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 2 NUMERACIÓ, CÀLCUL I MESURA